philippines

English proofreading and editing services for academic work in the Philippines

 

PAGKAKAKILANLAN:

Ang PM Proofreading Services ay serbisyso na ang pamantayan ay nagmula sa Amerika at nagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng paghahanda, pagsusuri at pagsasaayos ng mga papeles at dokumento sa salitang Ingles at ito ay naitatag simula pa noong taong 2012. Ang aming serbisyong online ay pang daigdigang inaalok sa mga may akda ng Phd/Master’s theses, journals, mga dokumento ng pagpupulong, negosyo, at mga dokumentong teknikal. Ang mga katugunan na nagmumula sa aming mga masugid na mga kliyente ang siyang nagpapatunay ng aming reputasyon sa kalidad, mahusay na pag gawa, at sa mababang halaga.

 

ANG AMING SERBISYO:

Buong buo naming sinusuri at isinasaayos ang mga dokumento at itinatama ang mga maling Ingles sa proseso. Kasama dito ang pagtatama ng spelling, grammar, punctuation, pagbubuo ng pangungusap, gamit ang mga salitang madaling intindihin at ang pagkakasunod sunod ng mga pangungusap, maikling pag gamit ng mga salita at may intelektuwal na tunog. Ang mga kinakailangang hakbang ay ipinatutupad upang maitama at maisaayos ng mabuti ang mga papeles at dokumento at maihanda sa pag lilimbag at sa pagsasa publiko nito. Ang aming alituntunin ay magtrabaho at gumawa ng may kapayapan ng isip, tulungan ang mga mag aaral hanggang sa ito ay maisapubliko. Mahigpit naming ipinatutupad ang pagkakaroon ng kapribaduhan.

 

ANG AMING KASANAYAN:

Matagumpay naming nasubaybayan ang mga Mag-aaral sa at sa pagsasaayos ng kanilang mga dokumento at hanggang sa ito ay maihanda sa pagsasa publiko. Ang ilan sa mga pamantasan na aming natugunan ay ang mga sumusunod:
– Ateneo de Manila University
– University of the Philippines
– De La Salle University
– University of San Carlos
– Silliman University
– Jose Rizal University
– And others..

 

ANG AMING MGA TAGA PANURI:

An aming mga taga panuri ay tubong tagapagsalita ng Ingles at mga dalubhasang patnugot ng mga paksa, na mayroong matataas na kwalipikasyon sa mga pangunahing pamantasan. Tinataglay nila ang metikulosong pagsusuri ng mga gawain na may kagalingan. Habang batikang pinananatili nito ang mga orihinal na mensahe kasabay ng mga bagay na naaayon sa iyong kagustuhan. Ang malawakang hanay ng disiplinang pang academia ay laging handa.

 

PRESYO NG PAGSUSURI:

Ang halaga o presyo ng pagsusuri at pagsasaayos ay US$5.5 sa kada 500 na salita. Nakapaloob dito ang pagtatama ng spelling, grammar, punctuation, pagbubuo ng pangungusap, gamit ang mga salitang madaling intindihin at ang pagkakasunod sunod ng mga pangungusap, maikling pag gamit ng mga salita at may intelektuwal at pang akademyang tunog. Ang mga dokumentong sinuri at isinaayos ay ibinabalik sa may ari. Ang pagbabayad ay kalimitang ginagawa sa pamamagitan ng PAYPAL, ngunit maari rin itong gawin sa pamamaraan na naayon sa inyo. Maari kayong humingi ng opisyal na resibo at katibayan ng pagsusuri ano mang oras matapos ang inyong pagbabayad.

 

 • - Super fast response (email or WhatsApp) - Fast service (edit & proofreading) - (the same speed on the weekend) - Good work quality - Also accept a small piece of work e.g. abstracts HIGHLY RECOMMENDED !
  Elias, USIMElias, USIM
 • Thank you for the fast service. Professionally done.
  Dr. Adi M, UTMDr. Adi M, UTMSept, 2017
 • Excellent service provided by PM Global, they have given a prompt update and affordable charges. I will definitely seek for the service in near future. Keep it up!
  Grace, UTAR
 • Thank you for your service. It was really fast and I am very satisfied with your excellent editing.
  Nor Asilah, Universiti Malaysia PerlisNor Asilah, Universiti Malaysia Perlis
 • Thanks for your efficient service. It was really fast and am happy with the polished outcome.
  Nazrina, UiTMNazrina, UiTM
 • Thank you for excellent job! Looking forward to work with you again:)
  Maziati, Universiti Teknikal Malaysia MelakaMaziati, Universiti Teknikal Malaysia Melaka